Preliminary Programme

Thu 22 August
    14:00 - 16:00
    17:30 - 18:30
    19:30 - 20.30

Fri 23 August
    09:30 - 10:15
    11:30 - 13:00
    14:00 - 15:30
    16:00 - 17:30
    18:00 - 19:00
    19:30 - 22.00

Sat 24 August
    9:00 - 10:30
    11:00 - 12:30
    12:40 - 13:20
    13:30 - 14:30
    15:00 - 16.30

All days
Go back

Friday 23 August 2019 14:00 - 15:30
1315.049 S14 Geschiedenis van en voor iedereen. Hoe kan oral history geschiedenisonderwijs diverser en inclusiever maken?
Deze sessie gaat over de mogelijkheden die de historische onderzoeksmethode oral history kan bieden voor het diverser en inclusiever maken van geschiedenisonderwijs.

De meerwaarde van oral history in geschiedenisonderwijs is in internationale literatuur aangetoond. De methode kan ervoor zorgen
dat de motivatie van studenten voor geschiedenisonderwijs toeneemt en zorgt voor meer tastbaar en persoonlijk geschiedenisonderwijs. Mondelinge geschiedenis kan studenten zich bovendien laten realiseren dat er verschillende – soms conflicterende – perspectieven op het verleden zijn. Daarnaast kunnen door oral history thema’s die tot nu toe geen plek hebben in lesmethoden, zoals persoonlijke ervaringen en de geschiedenis van marginale of onderdrukte groepen, onderwerp van geschiedenisonderwijs worden. Op deze manier kan geschiedenisonderwijs meer relationeel en inclusief worden voor docenten en studenten. Llewellyn en Ng-A-Fook spreken in dit verband in Oral history and education (2017) over mondelinge geschiedenis als onderdeel van een brede democratiseringsbeweging in het onderwijs.

Het doel van deze sessie is tweeledig: we willen informeren en enthousiasmeren, maar ook ideeën over het gebruik van oral history gezamenlijk bediscussiëren, verbreden en verdiepen. Marloes Hülsken en Anne van Duuren (HAN) presenteren resultaten van het Comeniusproject ‘Geschiedenis van en voor iedereen’. Tim Huijgen (RUG) gaat in op mogelijkheden en uitdagingen van oral history in het voortgezet onderwijs. Norah Karrouche (VU en EUR) spreekt over digitalisering van oral history en kansen en bedreigingen op dit terrein voor inclusieve geschiedbeoefening. Tot slot geven studenten drie korte pitches waarin ze vertellen over hun ervaringen met oral history.
Chair: Dienke Hondius Organizer: Marloes Hulsken
Discussants: - Deelnemers: -
Tim Huijgen : Oral history in het voortgezet onderwijs: mogelijkheden en uitdagingen.
Marloes Hulsken, Anne van Duuren (HAN) : Geschiedenis van en voor iedereen?
Miriam Joorman, Max Broekhuizen (Vrije Universiteit), Max Golbach (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Iris van den Brand (Rijksuniversiteit Groningen) : Studenten aan het woord over oral history
Norah Karrouche : Digitalisering en oral history: kansen en bedreigingen voor inclusieve geschiedbeoefening.


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer