Preliminary Programme

Thu 22 August
    14:00 - 16:00
    17:30 - 18:30
    19:30 - 20.30

Fri 23 August
    09:30 - 10:15
    11:30 - 13:00
    14:00 - 15:30
    16:00 - 17:30
    18:00 - 19:00
    19:30 - 22.00

Sat 24 August
    9:00 - 10:30
    11:00 - 12:30
    12:40 - 13:20
    13:30 - 14:30
    15:00 - 16.30

All days
Go back

Saturday 24 August 2019 11:00 - 12:30
1312.019 S32 Rampen, solidariteit en inclusiviteit
Na de watersnoodramp in het rivierengebied van 1861 kwam er een grootscheepse liefdadigheidsactie in Nederland op gang. In heel het land ontstonden er initiatieven om de slachtoffers en nabestaanden te helpen, zoals benefietconcerten, loterijen handwerkverkopen. Ook koning Willem III spande zich in: hij bezocht de rampgebieden, coördineerde collectes en schonk een groot bedrag. In totaal werd meer dan 750.000 gulden (omgerekend naar nu: 16 miljoen euro) opgehaald.

Deze liefdadigheidsactie staat in een lange traditie, want ook bij eerdere rampen werd materiële en financiële hulp aan slachtoffers verleend. In dit panel gaan we na op welke manieren solidariteit in Nederland tot uiting kwam na rampen, van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. In hoeverre leidden rampen tot gemeenschapsgevoel? En in hoeverre was daarbij sprake van inclusiviteit, waarbij verschillen in stand, klasse, sekse, regionale afkomst, politiek en religie werden overbrugd? Werden koloniale rampen ook als nationale rampen beschouwd? Welke continuïteiten zijn er door de tijd heen te trekken met het oog op hedendaagse liefdadigheidsacties na rampen?
Chair: Lotte Jensen Organizer: Lotte Jensen
Discussants: - Deelnemers: -
Adriaan Duiveman : Bidden voor de gemeenschap in de achttiende-eeuwse Republiek
Lotte Jensen : Community singing: rampliederen, saamhorigheidsgevoel en liefdadigheid
Fons Meijer : Rampen en uitsluiting: Het tegengeluid van orthodox-protestanten rond 1820
Hanneke van Asperen : Visuele voorstellingen van rampen en solidariteit
Marieke van Egeraat : Rampen als voorboden van de Apocalyps: een transconfessionele angst


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer