Preliminary Programme

Huidige weergave: alle dagen
Thu 22 August
    13:00 - 16:00
    17:30 - 18:30
    19:00 - 21:00

Fri 23 August
    10:00 - 11:00
    11:30 - 13:00
    14:00 - 15:30
    16:00 - 17:30
    18:00 - 19:00
    20:00 - 23:00

Sat 24 August
    9:00 - 10:30
    11:00 - 12:30
    13:30 - 14:30
    14:45 - 16:30

All days
Thursday 22 August 2019 13:00 - 16:00
Locatie E1 Workshop 'Aan tafel!'
Chairs: - Organizers: Pablo Collette, Evert Jan Reker
Discussants: - Deelnemers: -


Onbekend E2 Langs sporen van het slavernijverleden in de stad Groningen
Chairs: - Organizer: Barbara Henkes
Discussants: - Deelnemers: Lieuwe Jongsma, Jona Van KeulenThursday 22 August 2019 17:30 - 18:30
Onbekend A1 HD Café I
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -Thursday 22 August 2019 19:00 - 21:00
Aula A2 Opening - Lezing Catherine Hall
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -Friday 23 August 2019 10:00 - 11:00
Aula A3 Lezing Wayne Modest
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -Friday 23 August 2019 11:30 - 13:00
1312.012 C1 History is Life’s Teacher? Politieke geschiedenis en politiek leiderschap
Chair: Matthijs Lok Organizer: Hanneke Hoekstra
Discussants: Antoon De Baets, Hanneke Hoekstra Deelnemers: -


1312.018 C2 Er loopt een ‘color line’ door het Nederlandse geschiedenisbedrijf
Chair: Susan Legêne Organizer: Patty D. Gomes
Discussants: Patty D. Gomes, Gert Oostindie, Marjolein van Pagee Deelnemers: -


1312.024 C3 Auto/biografie: levensverhalen over iedereen?
Chair: Leonieke Vermeer Organizer: Leonieke Vermeer
Discussants: Remieg Aerts, Mineke Bosch, Babs Boter, Marijke Huisman, Hans Renders, Monica Soeting, Rozemarijn van de Wal Deelnemers: -


1312.030 C4 Klasse in de klas. In- en uitsluiting van eerstegeneratie-studenten in Nederlandse geschiedenisopleidingen
Chairs: - Organizer: Jan Hein Furnée
Discussants: - Deelnemers: -


1315.031 S1 Onverwachte vormen van middeleeuwse communicatie: een nieuwe blik op inclusie en exclusie.
Chairs: - Organizers: Pieter Boonstra, Theo Lap, Nathan van Kleij, Mark Vermeer
Discussants: - Deelnemers: -
Pieter Boonstra : Enkele devote aanwijzingen. De Broeders van het Gemene Leven en de collatiepraktijk in Deventer, Gouda en Zwolle.
Theo Lap : Heimwee naar een ander leven. Hoogmiddeleeuwse briefverzamelingen als levensvoorbeeld voor monniken en bisschoppen.
Karst Schuil : Mijlenver verwijderd maar bijzonder goed op de hoogte: de kruistochtkroniek van Albert van Aken en de diverse verspreiding van kennis
Nathan van Kleij : De toegankelijkheid van het middeleeuws stadhuis: openbaarheid en geslotenheid in een voormodern publiek overheidsgebouw
Mark Vermeer : ‘Wat de boer niet kent…’ Methodologische problemen en oplossingen bij laatmiddeleeuwse plattelandsgeletterdheid


1315.036 S2 Van voedsel, melkfabrieken en lichaamslengte tot vroedvrouwen en de zwarte dood
Chair: Vincent Tassenaar Organizers: Richard Paping, Richard Paping
Discussants: - Deelnemers: -
Merit Hondelink : Aan tafel in het Oude Mannenhuis te Delft
Hugo la Poutré : Op- en neergang van de bevolking van Engeland tussen 1086 en 1377
Minghui Li : Saving lives: The introduction of new midwifery in China in the first half of the twentieth century
Ronald Plantinga : Het witte goud, groene woestijn. Zuivelproductie, natuurlijke omgeving en duurzaamheid in Friesland, 1950-2020
Björn Quanjer : Levensstandaard en huishoudsamenstelling in Nederland, 1830-1940


1315.043 S3 Connecting Worlds: Pergamon and Amastris
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -
Tom Britton : Festival networks and empire-formation
Branko van Oppen : Amastris: the first Hellenistic queen
Robin van Vliet : Anchoring Roman rule: Rome-oriented festivals in the Greek world
Adam Wiznura : Festivals and regional identities


1315.049 S4 Vrouwen bij Defensie: een genderverleden van de Nederlandse krijgsmachten.
Chairs: - Organizers: Lema Salah, Larissa Schulte Nordholt
Discussants: - Deelnemers: Kim Bootsma, Claudia Redout, Lema SalahFriday 23 August 2019 14:00 - 15:30
1312.012 S5 Boze burgers in Nederland, 1500-2019
Chair: Judith Pollmann Organizer: Judith Pollmann
Discussants: - Deelnemers: Joris Oddens, Anne Petterson, Maarten Prak, Henk te Velde


1312.018 S6 Hoe schrijf je geschiedenis over de Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesie? Kansen voor een multidimensionaal perspectief
Chairs: - Organizers: Nicole Immler, Stef Scagliola
Discussants: - Deelnemers: -


1312.019 S7 Een inclusiever verhaal van het tijdperk der wereldoorlogen
Chairs: - Organizer: Hilde Lavell
Discussants: - Deelnemers: -
Angela Boone : De vergeten naoorlogse vervolging van Duitse Joden in Nederland
Peter de Bourgraaf : VICE VERSA VERSAILLES. Het omgekeerde verhaal
Hilde Lavell : Ontsnapt maar toch gevangen - Consequenties van verhaalcultuur voor het verhaal van Rudolf Vrba
Marijke van Diggelen : Voorbij goed of fout: onderzoek naar Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers


1312.024 S8 Putten uit het cultureel archief
Chairs: - Organizer: Susan Legêne
Discussants: - Deelnemers: -
Miel Groten : Rijstpellerijen aan de Zaan
Truus Kleijwegt : Regenwoudgeschiedenis: Wayana- en Triodorpen op de kaart
Pamela Pattynama : Literatuur doet iets
Maurice San-A-Jong : Kijken naar ...
Claire van Els : Schilderend en geschilderd: Caribische beeldende kunst en koloniale verhoudingen


1312.025 S9 Wereldgeschiedenis – so what? Is een meer integrale aanpak van de 'Nederlandse' wereldgeschiedenis in het onderwijs mogelijk?
Chairs: - Organizers: Marjolein 't Hart, Marian Heesen, Jeroen Touwen
Discussants: - Deelnemers: -
Marjolein 't Hart : De wereld is stukjes. De mozaiek van de wereldheschiedenis van Nederland.
Marian Heesen : Pitches Nederlandse wereldgeschiedenis
Jeroen Touwen : De historische interactie tussen Nederland en de wereld in een model


1312.030 S10 Who cares? Historici en de zorg voor de gezondheid
Chair: Catrien Santing Organizers: Frank Huisman, Frank Huisman
Discussants: - Deelnemers: -
Gemma Blok : ‘De geschiedenis van “drugs” na 1800’
Timo Bolt : ‘De cultuur van preventie: preventieve gezondheidszorg in Nederlands sinds 1950’
Frank Huisman : ‘Medische geschiedenis en de vorming van reflexieve artsen’
Rina Knoeff : ‘Gelukkig en gezond oud worden: niets nieuws onder de zon’
Willemijn Ruberg : ‘Lichaamsgeschiedenis na de material turn’


1315.031 S11 Globalisering in het klein I. Naar een nieuwe lokale en regionale geschiedenis
Chairs: Arnoud-Jan Bijsterveld, Nico Randeraad Organizer: Arnoud-Jan Bijsterveld
Discussants: - Deelnemers: -
Iris Dracht : De Achterhoek in het vizier: De beeldvorming over de Tachtigjarige Oorlog in een grensregio
Willibrord Rutten : Schipperen tussen regionaal en nationaal belang. Het topkader van de Staatsmijnen (1900-1974)
Arjan van Dixhoorn : Tussen centrum en periferie: de Scheldedelta als wereldhistorische regio.
Tine Wouters : Roermond(iaal)? Het bedrijfsarchief van glazeniersatelier F. Nicolas en zonen in Roermond in transnationaal perspectief.


1315.036 S12 Inclusieve geschiedenis en haar beperkingen. Geschiedtheoretische reflecties
Chairs: - Organizer: Robbert-Jan Adriaansen
Discussants: - Deelnemers: -
Robbert-Jan Adriaansen : De grenzen van geschiedenis. Historisch besef en transcultureel historisch verstaan
Maria Grever : Bestaat inclusieve geschiedenis wel? Inleiding
Pieter Huistra : Hoe en waarom willen wij uitsluiten? Mechanismen van uitsluiting in de naoorlogse geschiedwetenschap
Ed Jonker : De coördinaten van onze geschiedschrijving


1315.043 S13 Archieven en inclusiviteit. Ruimte voor gemarginaliseerden en niet-historici?
Chairs: - Organizer: Sebastiaan Vos
Discussants: - Deelnemer: Marijke Huisman
Jaline de Groot : Geschiedenis, alleen van de professionele historici?
Marijke Huisman : ‘Community archives' van/voor groepen die zich buitengesloten voelen.
Peter Riem : Archief voor en door de burger
Sebastiaan Vos : Deze archieforde(ning) is de onze niet


1315.049 S14 Geschiedenis van en voor iedereen. Hoe kan oral history geschiedenisonderwijs diverser en inclusiever maken?
Chair: Dienke Hondius Organizer: Marloes Hulsken
Discussants: - Deelnemers: -
Tim Huijgen : Oral history in het voortgezet onderwijs: mogelijkheden en uitdagingen.
Marloes Hulsken, Anne van Duuren : Geschiedenis van en voor iedereen?
Miriam Joorman, Max Broekhuizen, Max Golbach, Iris van den Brand : Studenten aan het woord over oral history
Norah Karrouche : Digitalisering en oral history: kansen en bedreigingen voor inclusieve geschiedbeoefening.Friday 23 August 2019 16:00 - 17:30
1312.012 S15 Meerstemmige geschiedenis: inclusiviteit in onderwijs over het verleden?
Chair: Marijke Huisman Organizers: Pieter de Bruijn, Marijke Huisman
Discussants: - Deelnemers: -
Pieter de Bruijn, Marijke Huisman : Gevoelige geschiedenis en multiperspectiviteit: een inleiding
Saro Lozano Parra, David van Alten : Lesgeven over zwarte piet: ervaringen uit de praktijk
Sandra Khor Manickam : Inclusive historiography: hospitality and its limits
David van Alten, Saro Lozano Parra : Lesgeven over zwarte piet: ervaringen uit de praktijk


1312.018 S16 Digital tools in het curriculum: waarom, wat, wanneer en hoe?
Chairs: - Organizers: Susan Aasman, Stef Scagliola, Gerben Zaagsma
Discussants: - Deelnemers: Fien Danniau, Berber Hagedoorn, Susan Hogervorst, Pim Huijnen, Norah Karrouche, Max Kemman, Davy Verbeke


1312.019 S17 (On)zichtbaar zijn: Wie wordt er buitengesloten in de Nederlandse geschiedschrijving?
Chairs: - Organizers: Jilt Jorritsma, Willem van der Sluis
Discussants: - Deelnemers: -


1312.024 S18 Open of gesloten? Naar een inclusieve geschiedenis van de veilige stad
Chairs: - Organizer: Anneleen Arnout
Discussants: - Deelnemers: -
Anneleen Arnout : Veilig in de Kalverstraat. Angst en publieke ruimte in Amsterdam (1850-1930)
Gemma Blok : 'Needle Parks' in Europa als 'emotional landmarks'
Wim de Jong : De toegankelijkheid van de binnenstad. De casus Amersfoort (1980-2019)


1312.025 S19 Religie en ruimte. Op zoek naar een vergeten dimensie in de religiegeschiedenis
Chair: Bart Wallet Organizer: Bart Wallet
Discussants: - Deelnemers: -
Koos-jan de Jager : Tussen Tilburg en Tangerang. Katholieke militairen en hun religieuze praktijken in Indonesië, 1945-1950
Jos de Weerd : De reformatie van het Veluwse landschap in de zestiende eeuw
Christoph van den Belt : De rol van plaats en ruimte in de journalistiek van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad


1312.030 S20 Alle geschiedenis is cultuurgeschiedenis
Chair: Jan Hein Furnée Organizer: Arnoud Visser
Discussants: Remieg Aerts, Inger Leemans, Judith Pollmann, Sophie van den Elzen Deelnemers: -


1315.031 S21 Inclusief Europa? Europese samenwerking in MO/HO/WO-geschiedeniscurricula
Chairs: - Organizers: Carla Hoetink, Karin van Leeuwen
Discussants: - Deelnemers: -


1315.036 S22 De gezonde pre-industriële stad? Watervoorzieningen vóór de introductie van de waterleiding
Chair: Roos van Oosten Organizer: Roos van Oosten
Discussants: - Deelnemers: -
Jeroen Benders : Drinkwater in steden in de Middeleeuwen en vroege Nieuwe Tijd, een vergelijkende benadering.
Janna Coomans : Emmerdragers: Brand en bluswater in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
Bert Groenewoudt : Watervoorzieningen op het (post)middeleeuwse platteland: sociale en ruimtelijke patronen


1315.043 S23 De revolutionaire periode 1780-1815: de stille krachten achter regionale opstandigheid en aanpassing
Chair: Hilde Greefs Organizer: Marjolein 't Hart
Discussants: - Deelnemers: -
Marjolein 't Hart : Het vergeten platteland. Mobilisatieprocessen in een revolutionaire periode, 1780-1798
Johan Joor : Vergeten veerkracht: de visserij en haar betekenis voor Rotterdam in de Napoleontische tijd
Dirk Lueb : Koetsiers, karren en kansen. Gelegenheidsstructuren en de beroepsinbedding van smokkel in het departement van de Twee Neten, 1798 – 1813
Martijn van der Burg : Integratie van onderaf? Napoleontische onderprefecten in de Nederlandse en Noordwest-Duitse regio


1315.049 S24 Populisme. Een bruikbare categorie voor historische analyse?
Chair: René Koekkoek Organizer: René Koekkoek
Discussants: Lars Behrisch, Annelien de Dijn, Ido de Haan, Bram Mellink, Maartje van Gelder Deelnemers: -Friday 23 August 2019 18:00 - 19:00
Onbekend A4 HD Café II
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -Friday 23 August 2019 20:00 - 23:00
Onbekend A5 Conferentiediner
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -Saturday 24 August 2019 9:00 - 10:30
1312.012 C5 Inclusieve democratie
Chairs: - Organizers: Wim Blockmans, Wim Blockmans
Discussants: Wim Blockmans, Sophie In 't Veld, Maarten Prak, Henk te Velde Deelnemers: -


1312.018 C6 Inclusiever voetnoten
Chairs: - Organizers: Dirk Alkemade, Larissa Schulte Nordholt
Discussants: Dirk Alkemade, Mineke Bosch, Frank Gerits, Norah Karrouche, Marleen Reichgelt, Larissa Schulte Nordholt Deelnemers: -


1312.024 C7 Historici en musea. Een reflectie op de uitgangspunten van tentoonstellingskritiek
Chair: Susan Hogervorst Organizers: Pieter de Bruijn, Susan Hogervorst
Discussants: Pieter de Bruijn, Dorus Hoebink, Susan Legêne Deelnemers: -
Dorus Hoebink : Een visie op tentoonstellingskritiek
Susan Legêne : Visie op historische tentoonstellingskritiek


1312.030 C8 Van legende tot maatschappelijke bende. De rol van historici, erfgoedinstellingen en de overheid in het Zwartepietendebat
Chair: Eelco Kramer Organizers: Eelco Kramer, Hanneke Nap
Discussants: Lise Koning, Hanneke Nap, Albert Van der Zeijden Deelnemer: Dorien De Graaf


1315.031 S25 Geschiedschrijving in Oost- en West-Europa
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -
Paul Hulsenboom : Een Ander Europa: De scheiding tussen Oost en West voorbij
Hans van Koningsbrugge : Geschiedbeoefening in het hedendaagse Rusland: louter politiek of ook nog wetenschap?


1315.036 S26 Paleizen, kastelen en buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: nieuwe visies op adellijke machtsrepresentatie en wooncultuur
Chairs: - Organizers: Conrad Gietman, Hanneke Ronnes
Discussants: - Deelnemers: -
Conrad Gietman : Liefde, lust en ongelijkheid op De Slangenburg
Yme Kuiper : Katholieke adel in Friesland in de Gouden Eeuw (1580-1672): van slotvrouwen tot officieren
Hanneke Ronnes, Merel Haverman : Hoe leefde de Koning-Stadhouder? De wooncultuur van Willem III en Mary II in Engeland en de Republiek
Martin van den Broeke : Adel tussen burgers. Buitenplaatscultuur in Zeeland (1580-1670)


1315.043 S27 Historische tijdschriften in een veranderend landschap
Chair: Antia Wiersma Organizer: Antia Wiersma
Discussants: - Deelnemers: -
Aad Blok : Open access publiceren via een grote internationale university press Een spanningsveld?
Tessa Lobbes : De gevolgen van Plan S voor een reeds (diamond) open access tijdschrift. Kans of bedreiging?
Margit van der Steen : Eis open access publiceren en de gevolgen voor een tijdschrift van een kleine ‘’learned society’’ zoals de VVG


1315.049 S28 Globalisering in het klein II. The region – case study or microcosm?
Chair: Marijn Molema Organizers: Marieke Oprel, Lina Schröder, Markus Wegewitz
Discussant: Arnoud-Jan Bijsterveld Deelnemers: -
Caspar Ehlers : Inclusion of space and exclusion of people? Ecclesiastical and secular rule in its regional contexts
Korrie Melis : Regions and villages as case studies: to understand social, economic, political and cultural changes
Lina Schröder : The historical research of infrastructure doesn't know any boundarySaturday 24 August 2019 11:00 - 12:30
1312.012 S29 Honderd jaar Herfsttij der middeleeuwen: Johan Huizinga voor de eenentwintigste eeuw
Chairs: - Organizers: Catrien Santing, Arie van Steensel
Discussants: - Deelnemers: Wessel Krul, Bernhard Ridderbos, Frits van Oostrom
Mario Damen : Huizinga en de Bourgondische adel. Een gelukkig huwelijk?
Babette Hellemans : Huizinga en melancholie als cultuurhistorische methode
Graeme Small : The literary sources of Herfsttij
Anton van der Lem : Een nieuwe Herfsttij en een eigen site. Huizinga toegankelijk maken voor de toekomst


1312.018 S30 100 jaar vrouwenkiesrecht
Chair: Mineke Bosch Organizer: Greetje Bijl
Discussants: - Deelnemers: -
Ron De Jong : ‘Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919’
Jeroen de Wildt : 2019: Nederland viert het algemeen kiesrecht (m/v)
Rosemarijn Hoefte : ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen!’: Vrouwenkiesrecht in Suriname?’
Dineke Stam : ‘Honderd jaar vrouwenkiesrecht en het koloniale Koninkrijk der Nederlanden’


1312.019 S31 Rampen, solidariteit en inclusiviteit
Chairs: - Organizer: Lotte Jensen
Discussants: - Deelnemers: -
Adriaan Duiveman : Bidden voor de gemeenschap in de achttiende-eeuwse Republiek
Lotte Jensen : Community singing: rampliederen, saamhorigheidsgevoel en liefdadigheid
Fons Meijer : Rampen en uitsluiting: Het tegengeluid van orthodox-protestanten rond 1820
Hanneke van Asperen : Visuele voorstellingen van rampen en solidariteit
Marieke van Egeraat : Rampen als voorboden van de Apocalyps: een transconfessionele angst


1312.024 S32 Over het hoofd gezien: Papier en perkament buiten de archieven
Chairs: - Organizer: Megan Williams
Discussants: - Deelnemers: -
Frank Birkenholz : Mieren, overvloed en archiveren: het bewaren en vernietigen van papier in de archieven van de VOC
Susanne De Jong : Verborgen schatten. Fragmenten van middeleeuwse handschriften in bibliotheekcollecties
Taco Tel : Oud papier boven je hoofd en over het hoofd gezien: Over wat schilders in balken stopten en bouwhistorici er weer uit peuteren
Megan Williams : Lezen tegen de (zeef)draad in: In- en uitsluiting in de papiergeschiedenis


1312.025 S33 Van geschiedenis word je een ander mens?!
Chairs: - Organizers: Jetty Bouma, Bas Van der Meijden
Discussants: - Deelnemers: -


1312.030 S34 Grenzen aan de macht? Perspectieven op de toekomst van politieke geschiedenis
Chairs: - Organizer: Lauren Lauret
Discussants: - Deelnemers: Mieke Aerts, Hanneke Hoekstra, Carla Hoetink, Maartje Janse, Susan Legêne


1315.031 S35 De toekomst van digitale platforms
Chair: Sebastiaan Derks Organizer: Hadewijch Zwart
Discussants: - Deelnemers: -
Marja de Keuning : Maritiem Portal
Tristan Mostert : Pitch Atlas of Mutual Heritage
Chris VandenBorre : Voorlopige titel: Bibliografieën in de 21st eeuw: dinosaurus uit het verleden of research tool voor de toekomst?
Chris VandenBorre : Voorlopige titel: Bibliografieën in de 21st eeuw: dinosaurus uit het verleden of research tool voor de toekomst?
Hadewijch Zwart : Historici.nl


1315.036 S36 Agency in het voortgezet onderwijs. Empirische en theoretische inzichten
Chair: Tim Huijgen Organizer: Tim Huijgen
Discussants: - Deelnemers: -
Paul Holthuis, Tim Huijgen : “Wat beweegt mensen om te handelen zoals ze handelen?”
Annemiek Houwen : Narratieven en agency in schoolboeken geschiedenis
Karel van Nieuwenhuyse : De representatie van het koloniale verleden in Belgische leerboeken geschiedenis sinds 1945: naar een postkoloniale beeldvorming in een postkoloniale wereld?
Marjolein Wilke : Een empirisch onderzoek naar het begrip van leerlingen over agency


1315.043 S37 Bringing history to the present: how and why we must practice inclusion in primary and secondary school history education
Chairs: - Organizer: Dana Saxon
Discussants: - Deelnemers: -
Joandi Hartendorp : Holocaust and slavery history education both fall short


1315.049 S38 Armen buiten de gewone maatschappij: de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid
Chair: Wouter Marchand Organizers: Richard Paping, Richard Paping
Discussants: - Deelnemers: -
Egbert Brink : Bronnen voor onderzoek naar Maatschappij van Weldadigheid
Saskia Poelman : Handhaving tucht in Frederiksoord
Wil Schackmann : De strafkolonie van Ommerschans
Vincent Tassenaar, Richard Paping : levensstandaard en sterfte in de koloniënSaturday 24 August 2019 13:30 - 14:30
1312.012 P1 Wereldbollen. Naar een wereldgeschiedenis van de tulp
Chairs: - Organizers: Karel Davids, Peter Vink
Discussants: - Deelnemers: -


1312.018 P2 Het TRIADO-project: nieuwe manieren om historische archieven digitaal toegankelijk te maken
Chairs: - Organizer: Edwin Klijn
Discussants: - Deelnemers: -
Anne Gorter : Over het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
Marielle Scherer : Over datacollecties en datacuratie
Rutger van Koert : Over technische mogelijkheden om data uit gescand materiaal te ontsluiten.


1312.024 P3 Mapping Slavery: boekpresentatie
Chairs: - Organizer: Dineke Stam
Discussants: - Deelnemers: -


1312.030 P4 Werken als een historicus. Aan de slag met bronnen in het voortgezet onderwijs
Chairs: - Organizers: Koos Sikkema, Laurin Thole
Discussants: - Deelnemers: -


1315.031 P5 Diversiteit in de regio. Een digitaal platform
Chair: Wouter Loeff Organizers: Robin Hoeks, Wouter Loeff, Peer Verbruggen
Discussants: - Deelnemers: -


1315.036 P6 Meet the editors! Korte pitches en debat
Chairs: - Organizer: Tessa Lobbes
Discussants: - Deelnemers: -
Dirk Alkemade : Meet the Editors
Aad Blok : Meet the Editors
Tessa Lobbes : Meet the Editors
Astrid Verburg : Meet the Editors


1315.043 P7 Wilhelmina Drucker terug de geschiedenis in schrijven. Een webmonument en een film
Chairs: - Organizers: Myriam Everard, Ulla Jansz
Discussants: - Deelnemers: -


1315.049 P8 Gender Heritage Connection
Chairs: - Organizer: Tjarda de Haan
Discussants: - Deelnemers: -Saturday 24 August 2019 14:45 - 16:30
Onbekend A6 Slotbijeenkomst, met o.a. Coen Verbraak
Chairs: - Organizers: -
Discussants: - Deelnemers: -


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer